Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy

Kwestię udzielenia urlopu okolicznościowego szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 ze zm.). Jak stanowi paragraf 14 cytowanego Rozporządzenia pracownikowi przysługują dwa dni wolnego w przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez pracownika, urodzenia się dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika. Jeden dzień wolnego przysługuje natomiast w przypadku ślubu dziecka pracownika, bez względu na wiek dziecka, jak również w przypadku zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka oraz osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika. Do ostatniej grupy osób należy zaliczyć osoby takie jak np. pasierb pozostający na utrzymaniu pracownika czy osoby, dla których pracownik został ustanowiony opiekunem prawnym.

Na uprawnienie do urlopu w przypadku zgonu wymienionego w rozporządzeniu członka rodziny nie wpływają stosunki osobiste jak długotrwały brak kontaktu z daną osobą. Ustawodawca nie różnicuje również sytuacji rodzeństwa rodzonego i przyrodniego czy dzieci przysposobionych. W przypadku ślubu jest bez znaczenia czy zawierany jest ślub cywilny czy wyznaniowy. Rozporządzenie nie daje jednak przywilejów urlopowych osobom nie połączonym więzami prawnymi a prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Od strony praktycznej

Dokumentami niezbędnymi do stwierdzenia przysługującego pracownikowi prawa są dokumenty urzędowe potwierdzające zajście określonego zdarzenia, np. odpis skrócony aktu małżeństwa.

W przypadku dwóch dni urlopu może być on udzielony łącznie lub osobno, np. w dzień pogrzebu i w dniu następnym, tak aby pracownik miał możliwość powrotu z pogrzebu z daleko położonej miejscowości lub w dniu pogrzebu i kilka dni przed pogrzebem celem załatwienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z pogrzebem. Zawsze zależy to jednak od indywidualnych potrzeb pracownika, które jednak musi odpowiednio uargumentować pracodawcy. Możliwe jest udzielenie dni wolnych nawet w znacznym odstępie w czasie np. w przypadku zgonu i przesunięcia w czasie pogrzebu z powodu sprowadzania zwłok do kraju czy kremacji.

Urlop nie ma charakteru obligatoryjnego, podobnie jak jego wymiar, to jest jeżeli pracownikowi przysługują dwa dni może wykorzystać tylko jeden z nich.

Polecane

Najnowsze