Zmiana w stawkach karty podatkowej na 2012

Zmiana w stawkach karty podatkowej na 2012

Decyzja ustalająca wysokość opodatkowania w formie karty podatkowej wydawana jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego indywidualnie dla każdego podatnika, na każdy rok podatkowy. Oparta jest ona między innymi na stawkach określonych w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opublikowanie obwieszczenia przyczyni się do podwyższenia dotychczas odprowadzanego przez podatników podatku.

Nowe stawki: http://monitorpolski.gov.pl/M2011102102801.pdf

Polecane

Najnowsze