Zmiany w ustawie o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Zmiany w ustawie o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Wprowadzone zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011r. dotyczą zwolnienia z obowiązku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego podmiotów, którzy uzyskali numery identyfikacji na podstawie art. 132 ust 5 ustawy o VAT, a więc podmioty zagraniczne świadczący usługi elektroniczne, który dokonał zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnej procedury rozliczania VAT wobec tych usług. Zmiany objęły również art. 134a ust 4 ustawy o VAT (obowiązujący od 1 lipca br.), a więc dokonujących w/w zgłoszenia informacyjnego podatników świadczących wyłącznie usługi międzynarodowego transportu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewodzie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie korzystający z możliwości odliczenia podatku naliczonego, zwrotu tego podatku, bądź zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust 1 ustawy o VAT

Polecane

Najnowsze