Serwis Obywatel.gov.pl

Stanowi część programu, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, może korzystać z niego każdy obywatel a zarazem używać materiałów które są zamieszczone na portalu. Materiały dostępne zawierają wszystkie nazwy i opisy usług oraz formularze, można je kopiować, umieszczać na stronach internetowych a także drukować.

Każdą sprawę którą chcemy załatwić w urzędzie można traktować jako usługę , sprawy zostaną załatwione szybko i sprawnie  dzięki czemu  usługi zbierane są w jednym portalu , serwis stanowi źródło informacji  o usługach  które państwo świadczy dla obywatela. Na portalu umieszczone zostały   najpopularniejsze usługi świadczone przez administrację publiczną  są to min. :

 

-dokumenty i dane osobowe – prawo jazdy , dowód osobisty , paszport

-kierowcy i pojazdy – prawo jazdy , rejestracja, wyrejestrowanie pojazdy 

-wyjazd za granicę – paszport, paszport dla dziecka, EKUZ

-śluby i rozwody – ślub cywilny, wyznaniowy, zmiana nazwiska , akt małżeństwa

-dzieci- Narodziny, przedszkole, Karta Dużej Rodziny, ulgi i zasiłki

- edukacja -Szkoła, studia, zaświadczenia, dofinansowanie do podręczników

 - zgon - Zasiłek pogrzebowy, akt zgonu, zgłoszenie zgonu

-zaświadczenia i odpisy -Zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, odpis aktu urodzenia i inne

-nieruchomości i środowisko -Budowa domu, Mieszkanie dla Młodych, wycinka drzew, prace geodezyjne i kartograficzne

- zasiłki i pomoc finansowa - Urlop rodzicielski, dofinansowanie, ulga, zasiłek ZUS

- ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne-  Emerytury, renty, świadczenia rehabilitacyjne oraz inne usługi ZUS i NFZ 

-meldunek -Meldunek tymczasowy, meldunek stały, zameldowanie cudzoziemcy 

- praca i biznes -Działalność gospodarcza, podatki, prawa konsumenta, zasiłek

-podatki - Interpretacje podatkowe, ulga podatkowa, formularze i zaświadczenia 

-służba wojskowa -Służba wojskowa, książeczka wojskowa, Wojsko Polskie 

Angelika Marszałek