Deklaracja praw podatnika – poprzyj ją!

Deklaracja praw podatnika – poprzyj ją!

Jest to stworzony przez wybitnych ekspertów i praktyków prawa podatkowego spis praw, który wg nich powinien obowiązywać w polskim systemie podatkowym. Swoją treścią i formą nawiązuje do istniejących już w Unii Europejskiej aktów.

Deklaracja praw podatnika wyszczególnia następujące prawa przysługujące podatnikom:

1. Prawo do dobrego prawa podatkowego

2. Prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych,

3. Prawo do udziału w rzetelnie prowadzonym postępowaniu podatkowym

4. Prawo do dobrego traktowania przez administrację podatkową

5. Prawo do sądowej ochrony praw w sprawach podatkowych,

6. Prawo do informacji o sprawach z zakresu opodatkowania,

7. Prawo do oceny prawa podatkowego

8. Prawo do oceny administracji podatkowej

9. Prawo do respektowania zasady domniemania niewinności, a także współmierności i indywidualizacji kary za naruszenie prawa podatkowego

10. Prawo do naprawienia szkody wyrządzonej orzeczeniem organu władzy publicznej.

Organizatorami akcji są m.in. : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Oficyna Prawa Polskiego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Akcja zbierania podpisów trwa do kwietnia 2012 roku. Następnie w maju 2012 roku ma zostać zebrana grupa ludzi, którzy stworzą tzw. „operatora” Deklaracji. Ich zadaniem będzie weryfikacja treści deklaracji oraz sporządzanie raportów z zakresu jej przeszczekania.

Więcej informacji oraz podpisywanie deklaracji na www.deklaracja.org

Polecane

Najnowsze