Kiedy można anulować fakturę?

Kiedy można anulować fakturę?

Po pierwsze, faktura nie może dokumentować czynności opodatkowanej, która została wykazana w jej treści. Ten warunek znacząco ogranicza nam zakres zastosowania procesu „anulowania faktury” do tych tylko sytuacji, w których wystawiliśmy fakturę dokumentującą czynność, której nie dokonaliśmy.

Drugim warunkiem jest to, że możemy anulować fakturę tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie została ona jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego. W praktyce oznacza to po prostu, że po przekazaniu faktury klientowi i zaakceptowaniu jej przez niego, nie wolno nam tej faktury anulować (możemy wówczas naprawić swój błąd jedynie poprzez wystawienie faktury korygującej).

Istnieją dwie metody anulowania faktury:

1. Jeżeli nie przekazaliśmy jeszcze faktury kontrahentowi, możemy po prostu zniszczyć zarówno oryginał i kopię, a następnie wystawić nową fakturę z tym samym numerem. Jest to rozwiązanie pozornie budzące wątpliwości, jednak akceptowane przez urzędy skarbowe, oczywiście pod warunkiem, że w dokumentacji nie pozostanie żaden ślad po fakturze.

2. Jeśli natomiast stwierdziliśmy swój błąd po wydaniu faktury kontrahentowi (na przykład załączyliśmy oryginał do wysyłanego towaru), który jednak wycofał się z transakcji, zwracając nam oryginał, powinniśmy postąpić w następujący sposób: oryginał oraz kopię należy pozostawić w dokumentacji księgowej, wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn anulowania faktury, a ponadto można fakturę przekreślić lub dopisać na niej „anulowana”.

Możliwość anulowania faktury dopuścił w swoim wyroku z dnia 19 grudnia 2000 r. III SA 1715/99 Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, co następuje: „Możliwość „anulowania” faktur /rachunków uproszczonych/, mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o VAT, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę „wycofania się” podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych /faktur, rachunków uproszczonych/, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego /np. poprzez doręczenie ich kontrahentom/.”

Polecane

Najnowsze