Oferta – czym jest? Jakie są jej elementy?

Oferta – czym jest? Jakie są jej elementy?

Elementy istotne

W rozumieniu prawa cywilnego, pod tym pojęciem rozumiemy stanowczą propozycję zawarcia umowy. Propozycja ta musi ponadto zawierać istotne postanowienia przyszłej umowy. Nie będzie więc ofertą, taka propozycja, która jest przez strony negocjowana (np. „-Sprzedam ci auto za 5000 zł”; „-Może kupię, ale za 3500zł”). Przyjmuje się bowiem, że oferta negocjowana jest już nową propozycją zawarcia umowy. Należy zapamiętać, że ofertą nie będzie zwykłe wystawienie przedmiotu wraz z ceną, ponieważ jest ono uważane za zaproszenie do zawarcia umowy (wcześniej nazywano ten stosunek zaproszeniem do podjęcia rokowań).

Podsumowując, oferta musi zawierać:

1. Stanowczą propozycję zawarcia umowy.

2. Istotne postanowienia umowy przyszłej.

Idealnym przykładem oferty jest sytuacja: -Sprzedam ci auto za 500 zł. -Kupuję!

Strony stosunku prawnego

Osoba oferująca zawarcie takiej umowy jest po prostu oferentem, natomiast stronę która tą ofertę przyjmuje nazywamy oblatem. Warto dodać, że oferta nie musi być skierowana do indywidualnie oznaczonej osoby. Może być również złożona publicznie.

Co może zrobić oblat?

W związku ze stanowczością jako przymiotem tego stosunku prawnego oblat ma dwie możliwości:

1. Może przyjąć ofertę w całości.

2. Może odrzucić propozycję zawarcia umowy.

Jak już wspomniałam, negocjowanie warunków umowy, prowadzi do powstania nowej oferty. Wyjątkiem jest tutaj tzw. profesjonalny obrót gospodarczy, gdzie oblat może dokonywać uzupełnień. W tego typu stosunkach oferta może również zostać odwołana, jednakże jest to dopuszczalne przed zawarciem umowy.

Termin zawarcia oferty

Oferent może określić termin oczekiwania na odpowiedź oblata. Jego wyznaczenie jest zupełnie dowolne. W przypadku, gdy oferta nie zawiera określonego terminu stosujemy art. 66 § 2 k.c.

W przypadku śmierci związanie ofertą przechodzi na spadkobierców. Wyjątkiem są tutaj sytuacje, kiedy zachowanie się zgodne z ofertą wymaga pewnych zdolności, która miała osoba zmarła (np. talent pisarski, plastyczny).

Polecane

Najnowsze