Opłata za Intrastat i Ekstrastat

Opłata za Intrastat i Ekstrastat

Rozporządzenie to określa:

1. tryb udostępniania danych, które są uzyskiwane w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Intrastat), oraz obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a pozostałymi państwami (Extrastat).

2. opłatę za przetworzenie danych, o których udostępnienie występuje wnioskodawca.

Udostępnienie danych następuje na pisemny lub elektroniczny wniosek, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia. Dane udostępnianie są przez Dyrektora Izby Celniej w Warszawie, zwanego dalej jednostką udostępniającą dane. Jednostka udostępniająca dane po otrzymaniu wniosku przekazuje wnioskodawcy informację o wysokości opłat. Może to nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Opłata winna być uiszczona na właściwy rachunek bankowy w terminie 45 dni od dnia otrzymania informacji o jej wysokości. Udostępnienie danych przez jednostkę udostępniającą dane następuje w terminie 30 dni od wpływu opłaty na rachunek bankowy. Dane udostępniane są w formie pisemnej bądź elektronicznej.

Możliwe jest również wystąpienie o cykliczne udostępniane danych (np. w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, bądź innych wskazanych przez wnioskodawcę). W tym przypadku wniosek może dotyczyć maksymalnie okresu 12 miesięcy, opłata jest jednorazowa.

Polecane

Najnowsze