Podatnik VAT UE nie składa deklaracji

Podatnik VAT UE nie składa deklaracji

Podatnicy, który zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej co do zasady są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe objęte zawieszeniem. Dotychczas zwolnienie to nie dotyczyło m.in. podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE. W wyniku wprowadzonych zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2011r. uchylono art. 99 ust 7b pkt 1 ustawy o VAT, włączając tym samym podatników VAT UE do grona podmiotów objętych wyżej omawianym zwolnieniem. Wprowadzona zmiana pozwoliła na zrównanie podatników VAT UE z innymi podmiotami zawieszającymi wykonywanie działalności gospodarczej oraz zmniejszenie obciążenia jakim z pewnością jest comiesięczne wysyłanie deklaracji, gdy nie dokonali transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Polecane

Najnowsze