Co chronią autorskie prawa osobiste?

Antonina Wiśniewska

Prawa osobiste chronią intelektualny związek autora z jego dziełem. Zapewniają autorowi prawo do oznaczania utworu własnym nazwiskiem, pseudonimem lub do udostępniania utworu anonimowo. Autor ma prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, a także do nienaruszalności treści i formy utworu oraz do jego rzetelnego wykorzystania (tzw. prawo do integralności utworu). Autorskie prawa osobiste są nieograniczone w czasie. Nie można się ich zrzec ani przekazać nikomu innemu - twórca zatem na zawsze pozostaje autorem swojego utworu.

Małgorzata Wiśniewska