Co to jest umowa leasingu?

Małgorzata Szkudlarek

Współczesny leasing polega na czasowym przekazywaniu przede wszystkim dóbr inwestycyjnych innej osobie do korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej rozłożonej na raty. Stronami umowy są finansujący i korzystający. Finansującym może być tylko osoba prowadząca przedsiębiorstwo, we własnym imieniu, zarobkowo, w sposób ciągły i zorganizowany. Po stronie korzystającego może występować każda osoba fizyczna i osoba prawna, niekoniecznie przedsiębiorca.

Konto Usunięte

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>