Czy istnieją koncepcje wprowadzenia jakichś generalnych licencji na korzystanie z przedmiotów prawa autorskiego w Internecie?

Sabina Rygielska

W tej chwili nie i raczej nie ma realnych szans na wprowadzanie takich rozwiązań, choć pojawiają się różne postulaty. Wśród nich znajdują się m.in. pomysły by znacznie podwyższyć opłaty za nośniki (płyty CD czy dyski twarde) lub wprowadzić ryczałtową opłatę dla użytkowników Internetu, która całkowicie legalizowałaby obrót przedmiotami prawa autorskiego. Do tego jednak niezbędne są zmiany w konwencjach międzynarodowych.

Szymon Makuch