Czy konieczne jest korzystanie z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządu?

Wanda Kleszcz

Nie, art. 21 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwala zrzec się tego pośrednictwa w przypadku chęci podpisania umowy z organizacją radiową lub telewizyjną.

Szymon Makuch