Czy można poręczyć za dług niezaskarżalny?

Klara Olszewska

Dług niezaskarżalny powstaje w wyniku przedawnienia zobowiązania lub w wyniku zawarcia umów z gier lub zakładów niezatwierdzonych i niezarządzanych przez właściwe organy państwowe. Możliwość jego poręczenia byłaby niezgodna z prawem gdyż miałaby na celu obejście prawa.

Szymon Sadulski

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>