Czy przedsiębiorstwo to to samo co firma?

Zenon Brzóski

Nie. Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 551 Kodeksu cywilnego), natomiast pod firmą działa przedsiębiorca. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza się jednakże możliwości włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych dowolnie wybranych określeń. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firmę ujawnia się w odpowiednim rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy powinna się w sposób dostateczny odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności czy źródeł zaopatrzenia.

Małgorzata Wiśniewska