Gdzie można zapoznać się z niedozwolonymi klauzulami umownymi wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzonego przez UOKiK?

Bożena Gryca

Aktualizowany Rejestr klauzul niedozwolonych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto jednak wskazać, iż literalne brzmienie określonej klauzuli nie ma zasadniczego znaczenia, gdyż o abuzywności postanowienia umownego świadczy przede wszystkim jego cel, treść i zamiar, jakiemu ma służyć. Jeśli zatem cel spornej klauzuli jest tożsamy z celem klauzuli wpisanej do w/w Rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo iż klauzule te różnią się między sobą literalnym brzmieniem, sporna klauzula również stanowi niedozwolone postanowienie umowne.

Kamila Kaźmierczyk

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>