Jakie są prawa autora utworu?

Piotr Kalbarczyk

Autor utworu ma wyłączne prawo do ochrony swojej więzi z utworem, np. poprzez prawo do oznaczania utworu własnym nazwiskiem (prawa autorskie osobiste) oraz do korzystania z niego i rozporządzania nim, a także do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z utworu (prawa autorskie majątkowe). Autor może także zrzec się niektórych praw do utworu lub przekazać je innym osobom lub instytucjom.

Małgorzata Wiśniewska