Jakiego rodzaju umowy występują w obrocie z zakresu prawa autorskiego?

Jarek Krasucki

Umowy z zakresu prawa autorskiego można kwalifikować mając na względzie kryterium zakresu rozporządzania utworem jako dobrem, które jest chronione prawnie i w związku z tym wyróżnić umowy licencyjne oraz umowy rozporządzające. Ponadto można podzielić umowy z zależności od ich stosunku do dzieła – czy ich przedmiotem jest wykreowanie utworu nowego, jeszcze nieistniejącego, czy też dysponowanie utworem, który już wcześniej powstał i istnieje. W pierwszym przypadku umowy przybierają najczęściej postać umów o dzieło, co jednakże nie wyklucza ich jednoczesnego określenia jako umów rozporządzających albo zobowiązujących.

Małgorzata Wiśniewska