Kiedy potrącenie będzie możliwe w wypadku umów wzajemnych?

Tomasz Szkarupski

W wypadku gdy jedno ze świadczeń pierwotnie było świadczeniem pieniężnym a drugie w skutek przeistoczenia się w zobowiązanie odszkodowawcze również przybrało taką formę.

Tomasz Szkarupski

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>