Które organizacje dokonują podziału opłat od magnetofonów, magnetowidów, urządzeń podobnych i związanych z nimi nośników?

Antoni Rychlik

Podziału opłat od magnetofonów, urządzeń podobnych i czystych nośników związanych z nimi dokonują:

1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - na rzecz twórców;

2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP - na rzecz artystów wykonawców;

3) Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów fonogramów i wideogramów

Podziału opłat od magnetowidów, urządzeń podobnych i czystych nośników związanych z nimi dokonują:

1) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - na rzecz twórców,

2) Związek Artystów Scen Polskich ZASP - na rzecz artystów wykonawców,

3) Związek Producentów Audio-Video ZPAV - na rzecz producentów wideogramów.

 

Szymon Makuch

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>