Co może być przedmiotem skargi do ETPC?

Halina Szablewska

Przedmiotem skargi do ETPC może być naruszenie przez państwo lub jego organy praw zagwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Konwencja i dołączone do niej protokoły określają te prawa. Będą to np. prawo do życia; zakaz stosowania tortur; prawo do prywatności; prawo do małżeństwa; wolność myśli, sumienia i wyznania; prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu czy gwarancja nullum crimen sine lege.

Aleksandra Kuleczko

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>