Co to jest „zgoda przewozowa”?

Karolina Sobota

Zgoda przewozowa jest to dokument wystawiany przez zbywcę broni palnej w państwie początkowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego zbywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.

Małgorzata Wiśniewska