Co w przypadku gdy pomimo ustania stosunku najmu lokalu socjalnego osoba nadal w nim zamieszkuje?

Artur Kreft

Osoba, która korzysta z lokalu pomimo braku umowy najmu, może być zobowiązana do zapłaty stosownego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, o którym mowa w art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów. Wysokość takiego odszkodowania będzie równała się wysokości średniego czynszu jaki właściciel mógłby uzyskać w danym momencie za wynajem takiego lokalu.

Aleksandra Kuleczko