Co wprowadza nowelizacja ustaw o księgach wieczystych i KRK ?

Angelika Marszałek

Nowelizacja powyższych przepisów wprowadza rozwiązania umożliwiające łatwiejszy i szybszy dostęp  do treści  do ksiąg wieczystych i KRK , najistotniejsze zmiany dotyczą uzyskania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wydruków odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczeń KRK  które mają moc dokumentów urzędowych.

Angelika Marszałek