Czy dopuszczalne jest zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego o przelewie w momencie, gdy spółka nie wydała akcjonariuszowi dokumentu akcji na okaziciela ?

Kamila Gancarz

Tak. Natomiast niedopuszczalny jest taki mechanizm przenoszenia praw z akcji na okaziciela w sytuacji uprzedniego wydania dokumentu akcji na okaziciela.

Łukasz Klafka

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>