Czy dowodem na to, że testator działał świadomie może być np. dowód z przesłuchania notariusza?

Rozalia Więckowska

SN w wyroku z dnia 23 lipca 1982r. (III CRN 159/82) podkreślił, że przekonanie przesłuchanego jako świadka notariusza w takiej sprawie nie jest dla sądu wiążące. Dowód taki jest traktowany jak zeznanie osoby godnej zaufania, postronnej i urzędowej. Takie zeznanie podlegają więc ogólnym zasadom co do ich oceny.

 

Marta Nowocień