Czy podczas posiedzenia mediacyjnego można przeprowadzić dowód uzupełniający z dokumentów?

Ludwika Szpakowska

Nie. Posiedzenie mediacyjne nie jest rozprawą, dlatego nie stosujemy do niego przepisów dotyczących rozprawy, a co za tym idzie art. 106 § 3 p.p.s.a.

Magdalena Machy