Czy prawo właściwe musi być prawem obowiązującym w państwie członkowskim?

Paula Słowik

Zgodnie z zasadą powszechnego stosowania, rozporządzenie Rzym II stosuje się nawet jeśli prawo właściwe nie jest prawem państwa członkowskiego.

Paula Słowik