Czy przepisy ustawy o broni i amunicji obejmują swoją regulacją broń gazową?

Dorota Wąsik

Tak, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

 

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;

 

2) broń pneumatyczną;

 

3) miotacze gazu obezwładniającego;

 

4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

a) broń białą w postaci:

– ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,

– kastetów i nunczaków,

– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

b) broń cięciwową w postaci kusz,

c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Małgorzata Wiśniewska