Czy wydanie specyfikacji technicznej jest odpłatne?

Michał Wesołowski

Tak, zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy o broni i amunicji „wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech użytkowych oraz dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną jest odpłatne”.

Małgorzata Wiśniewska