Czym skutkuje naruszenie obowiązku wyłączenia pracownika?

Blanka Dąbrowa

Naruszenie instytucji wyłączenia pracownika w postępowaniu administracyjnym skutkuje wzruszalnością wydanej w nim decyzji w trybie wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a.

Magdalena Machy