Jak dokonać potrącenia wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości, w przypadku prowadzenia postępowania w opcji likwidacyjnej?

Bożena Rudzki

Reżim ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze stosuje się w przypadku, kiedy obydwie wierzytelności istniały przed ogłoszeniem upadłości. Brak regulacji prawnej dotyczącej sytuacji z pytania uzasadnia twierdzenie, iż w stosunku do tych wierzytelności stosuje się reguły potrąceń z Kodeksu cywilnego (tak też SN w wyr. z dnia 20 lutego 1997 r. - I CKN 3/97).

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>