Jak regulowana jest działalność zakładu administracyjnego ?

Angelika Marszalek

Zakłady administracyjne prowadzą swoją działalność na podstawie statutu i regulaminu to są dwie podstawowe formy prawa zakładowego .Statut określa  organizację zakładu administracyjnego , kompetencje jego organów , sposób funkcjonowania i zależności organizacyjne , regulamin jako akt prawa zakładowego  określa prawa i obowiązki  użytkowników  zakładu administracyjnego.

Angelika Marszałek