Jak tworzy się tajemnicę przedsiębiorstwa ?

Angelika Marszałek

W pierwsze j kolejności należy zidentyfikować informację – określić jej wartość gospodarczą , dostępność oraz nośnik zapisu, bardzo ważna jest również komunikacja miedzy pracownikami a także odpowiednie jej zabezpieczenie  czyli zachowanie poufności .Dodatkowo również pracownik powinien zostać poinformowany  o  formach  zachowania poufności a także szkolić pracowników pod względem polityki ochrony informacji.

Angelika Marszałek