Zmiany przepisów podatkowych – możliwość wystawiania faktur zbiorczych

Zmiany przepisów podatkowych – możliwość wystawiania faktur zbiorczych

Jeżeli podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub wykonanych usług na rzecz jednego podmiotu, powinien wystawić fakturę korygującą zawierającą co najmniej:

1. numer kolejny oraz datę wystawienia faktury,

2. imiona, nazwiska bądź nazwy, nazwy skrócone, adres nabywcy i sprzedawcy,

3. numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy,

4. okres, którego dotyczy udzielony rabat,

5. udzieloną kwotę podatku oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

 

Jeżeli podatnik udzieli rabatu w odniesieniu do jednej bądź większej ilości dostaw lub usług, powinien wystawić fakturę korygującą zawierającą co najmniej:

1.numer kolejny oraz datę wystawienia faktury,

2.dane zawarte na fakturze korygowanej, w tym:

a.imiona, nazwiska bądź nazwy, nazwy skrócone, adres nabywcy i sprzedawcy,

b.numer identyfikacji podatkowej,

c.numer faktury korygowanej,

d.datę wystawienia faktury korygowanej,

e.nazwę (rodzaj) towaru bądź usługi objętej rabatem,

3.kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,

4.kwotę zmniejszającą wartość podatku należnego.

 

Jeżeli udzielony rabat dotyczył by sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku VAT, wówczas zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać kwotę rabatu oraz zmniejszenia kwoty podatku w podziale na poszczególne stawki.

Polecane

Najnowsze