Jak zamówić odpis księgi wieczystej drogą elektroniczną ?

Angelika Marszałek

Za pośrednictwem Elektronicznej Księgi Wieczystej należy podać numer księgi wieczystej który składa się z trzech członków ciągu liczbowego. Aby ustalić numer elektronicznej księgi wieczystej należy wcześniej skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości Sądem Rejonowym.

Angelika Marszałek