Jaki jest termin na złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez wojewódzką komisję ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Anna Sekura

Zasadniczo termin na złożenie wniosku wynosi jeden rok od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zdarzeniu medycznym, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty zaistnienia tego zdarzenia.

Anna Sekura

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>