Jakie są korzyści z utworzenia podatkowej grupy kapitałowej?

Katarzyna Kulak

Korzyści są dwie. Po pierwsze, jeżeli część spółek tworzących grupę przynosi stratę, to dochód całej grupy ulega zmniejszeniu, zatem automatycznie mniejszy jest podatek. Po drugie, do świadczeń pomiędzy spółkami tworzącymi grupę nie stosuje się przepisów o cenach transakcyjnych, przez to nie wchodzą tutaj w rachubę koszty oraz ryzyka związane z tą regulacją. 

Paweł Panaś