Jakie są zachowania pracodawcy, aby twierdzić, że dopuszcza się mobbingu?

Jan Czapla

Zachowanie pracodawcy musi być bezprawne, zawinione i wyrządzające szkodę.

Agata Michalewicz