kiedy dochodzi do uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania wydawanego w związku z zawarciem ugody. Czy musimy wystepowac do Sadu z pismem o wydanie postanowienia o umorzeniu