Kto może wnieść kasację od wyroku w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego?  

Paula Słowik

Kasację mogą wnieść strony, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny.

Paula Słowik