Której gminie należy płacić za odbiór odpadów komunalnych, gdy osoba prywatna w innej miejscowości mieszka, a w innej ma meldunek?

Ambroży Kisiel

W tej sytuacji powinno się złożyć stosowną deklarację w urzędzie miasta właściwym dla miejsca,  w którym generowane są śmieci, tj. w miejscu zamieszkania. Oczywiście, są osoby które wybierają sobie gminę i opłatę uiszczają tam, gdzie jest taniej.

Paula Zawadzka