Na czym polega władztwo administracyjne (zakładowe) ?

Angelika Marszalek

Władztwo administracyjne  to głównie zdolność organu administracji  do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego. Opiera się to  przeważnie na równorzędności  podmiotów którzy wyrażają możliwość kształtowania  przez organ administracji sytuacji drugiego podmiotu niezależnie od jego woli, ale zgodnie z prawem.

Angelika Marszałek