W jakiej formie wojewoda dokonuje wstrzymania egzekucji administracyjnej ?

Antoni Targosz

Wojewoda dokonuje wstrzymania egzekucji administracyjnej w formie decyzji administracyjnej.

Magdalena Machy