Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku i dzień później złożone odwołanie (z tej samej przyczyny)

Witam, Jakie rozstrzygnięcie powinno zostać wydane w przypadku nadania wniosku o finansowanie po terminie, w sytuacji w której wnioskodawca złożył najpierw wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, a dzień później nadesłał odwołanie argumentując w nim iz nadanie wniosku po terminie nastapiło nie z jego winy. Dodam, że chodzi o rozstrzygnięcie negatywne gdyz argumentacja którą podał nie była zasadna