Za co można ponieść taką odpowiedzialność?

Franciszka Bieńko

Zakres odpowiedzialności określa art. 12 ust. 6 ustawy Prawo budowlane. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Natomiast przepisy karne, począwszy od art. 90 ustawy, określają wymiar kary za poszczególne zachowania.

Dominika Miśkiewicz

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>