Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: apelacja

Artykuły

 • Przyczyny nieważności postępowania cywilnego 18/08/2014

  Przyczyny nieważności postępowania cywilnego

  Nieważność postępowania następuje w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z uchybień wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego.  więcej >>

 • Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym 20/03/2014

  Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym

  Zgodnie z art. 372 kodeksu postępowania cywilnego strona może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.   więcej >>

 • Zarzuty apelacyjne i ich uzasadnienie 09/05/2012

  Zarzuty apelacyjne i ich uzasadnienie

  Zarzutem apelacyjnym może być każda wada orzeczenia sądu pierwszej instancji, ale musi być skonkretyzowana – nie wystarczy wskazanie jedynie niezadowolenia z rozstrzygnięcia, co jest możliwe w przypadku odwołaniu od decyzji administracyjnej. Nie trzeba jednak wskazywać konkretnych przepisów, co jest wymogiem w skardze kasacyjnej. więcej >>

 • Apelacja w postępowaniu cywilnym - wymogi 07/05/2012

  Apelacja w postępowaniu cywilnym - wymogi

  Apelacja to zwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy wydanych przez sąd pierwszej instancji. Apelacją zaskarżone mogą być zatem wyroki  oraz postanowienia co do istoty sprawy wydane w postępowaniu nieprocesowym. więcej >>

 • Postępowanie uproszczone 21/12/2011

  Postępowanie uproszczone

  Postępowanie uproszczone zakłada odformalizowanie, usprawnienie i przyspieszenie rozpoznawania nieskomplikowanych spraw i tych o niewielkiej wartości przedmiotu sporu (tzw. drobne sprawy). Tym postępowaniem objęte są jedynie określone rodzaje spraw. Nadto postępowanie uproszczone zawiera szereg odmienności, odróżniających je od zwykłej procedury. więcej >>

 • Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje? 02/08/2011

  Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje?

  Jedną z cech postępowania cywilnego jest dwuinstancyjność. Oznacza ona, że przysługuje nam prawo odwołania do sądu drugiej instancji. Zasada ta jest zagwarantowana także w Konstytucji. Jednym z środków odwoławczych jest apelacja. Kiedy można z niej skorzystać? więcej >>