Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: pozwolenie

Artykuły

 • Regulowana działalność gospodarcza 29/11/2011

  Regulowana działalność gospodarcza

  Regulowana działalność gospodarcza jest rodzajem reglamentacji działalności gospodarczej tak jak koncesja czy zezwolenie. Istnienie regulowanej działalności gospodarczej stanowi pewne ograniczenia swobody działalności gospodarczej wprowadzone przez państwo, mające na celu dopuszczenie do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej tylko tych przedsiębiorców którzy spełniają określone warunki. więcej >>

 • Podmioty uprawnione i nieuprawnione do uzyskania pozwolenia na broń 21/11/2011

  Podmioty uprawnione i nieuprawnione do uzyskania pozwolenia na broń

  Pozwolenie na broń, a także karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej stanowią uprawnienie do posiadania określonych rodzajów broni. Jednakże w przypadku gdy po stronie wnioskodawcy brak jest przesłanek negatywnych wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, nie oznacza to, iż właściwy organ musi wydać pozwolenie na broń, ponieważ dopiero stwierdzenie przez organ, że okoliczności faktyczne, na które powołuje się dana osoba uzasadniają jego wydanie, stanowi podstawę do podjęcia pozytywnej decyzji w tym przedmiocie. więcej >>

 • Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18/11/2011

  Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Często w powszechnym języku używamy sformułowania, że ktoś ma koncesje na alkohol. Jednak na gruncie prawa nie jest to stwierdzenie poprawne i może wprowadzić w błąd. Bowiem sprzedaż alkoholu wymaga zezwolenia. Jest to pojęcie zgoła inne niż pojęcie koncesji. Artykuł ma na celu przybliżyć kwestię cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. więcej >>

 • Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej 20/10/2011

  Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej

  Bronią palną, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji, jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. więcej >>

 • Wydawanie pozwolenia na broń 29/09/2011

  Wydawanie pozwolenia na broń

  Pozwolenie na broń jest urzędowym dokumentem wymaganym od posiadaczy broni w większości państw na świecie. Dokument taki zostaje wydany - przez odpowiednie władze - na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnia on ustawowo określone przesłanki dla jego uzyskania. Obecnie przepisy dotyczące nabywania, posiadania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, a także przywozu ich z zagranicy, przewozu przez terytorium kraju i wywozu za granicę, a także zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, wydawania pozwoleń na broń, cofania ich oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z 21 maja 1999 o broni i amunicji. więcej >>

 • Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 13/09/2011

  Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

  Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP, podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Co więcej - podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jednakże przytoczony wyżej przepis art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, mówiący o obowiązującej w Polsce zasadzie wolności gospodarczej, podlega wielu ograniczeniom. więcej >>