Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: zobowiązanie

Artykuły

 • Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy 20/11/2014

  Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania nałożonego w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy

  Co do zasady w postępowaniu cywilnym niewykonanie zobowiązania nałożonego przez sąd (odmowa przedstawienia przez stronę dowodów lub brak wykonania konkretnego zarządzenia) wywołuje wyłącznie określone ujemne następstwa procesowe. więcej >>

 • Pokwitowanie spełnienia świadczenia 02/04/2014

  Pokwitowanie spełnienia świadczenia

  Zgodnie z art. 354 kodeksu cywilnego wierzyciel powinien współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania. W praktyce występują różne postacie współdziałania stron umowy cywilnoprawnej. więcej >>

 • Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela 15/12/2011

  Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela

  Głównym celem zobowiązania jest zaspokojenie interesu wierzyciela. Jednak mogą się zdarzyć sytuacje, w których pomimo braku owego zaspokojenia, zobowiązanie i tak wygaśnie. Dojdzie do tego w wyniku określonych zdarzeń. Do grupy tych przypadków należą także umowy: zwolnienia z długu i rozwiązania umowy. więcej >>

 • Na czym polegają zobowiązania solidarne? 01/12/2011

  Na czym polegają zobowiązania solidarne?

  W strukturze zobowiązań występuje wierzyciel i dłużnik. Jednak zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie może występować kilka podmiotów. Taka sytuacja może istnieć od samego początku istnienia zobowiązania, ale może powstać także później. Solidarność dłużników nazywana jest solidarnością bierną, a wierzycieli – solidarnością czynną. więcej >>

 • Umowa na czas próby a zobowiązanie do nawiązania stosunku pracy 15/11/2011

  Umowa na czas próby a zobowiązanie do nawiązania stosunku pracy

  Obecnie na rynku pracy bardzo często spotykamy się ze zjawiskiem umów na okres próby. Inicjatywę w tej kwestii przejmują zasadniczo pracodawcy, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy chcą sprawdzić wiedzę i umiejętności kandydata. W takiej sytuacji rodzi się pytanie o charakter prawny umowy na okres próby oraz o możliwość zobowiązania do nawiązania stosunku pracy między tymi stronami w przyszłości. więcej >>

 • Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów 05/09/2011

  Zobowiązania niezupełne z gier i zakładów

  Próżno jest szukać w Kodeksie cywilnym choć w części wyczerpującej regulacji powstania, zmiany i ustania stosunku zobowiązaniowego z gry albo zakładu. Ustawodawca postanowił jedynie uregulować kwestię zaskarżalności tych roszczeń (art. 413 k.c.). więcej >>