Czy twórca, wydawca lub inne podmioty praw autorskich mogą występować z roszczeniami wobec producentów lub importerów urządzeń lub nośników?

Dorota Ptaszyńska

Nie, prawo to przysługuje wyłącznie organizacjom zbiorowego zarządu, działającym na rzecz twórców, wydawców, producentów czy artystów wykonawców.

Szymon Makuch

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>